+358 50 487 3265 | contact@qubilea.fi

Yleisradio

Android-testausprojekteja

Android yhteensopivuustestaus

Yleisradion Lasten ja Nuorten toimitus tilasi Qubilealta suositun Pikku Kakkonen -sovelluksensa Android -yhteensopivuustestausta. Testauksen tavoitteena oli varmistaa sovelluksen toimivuus mahdollisimman kattavasti Suomen markkinoilla olevilla laitteilla ja toisaalta selvittää, mitkä ovat sovelluksen sujuvan toimivuuden takaamiseksi minimi järjestelmävaatimukset.

Sisällöntestaus joustavana resurssointina

Tavoitteena oli testata Pikku Kakkosen joulukalenterin sisältöä vaihtelevaa laitekantaa hyödyntäen. Sisältö kehitettiin tiukalla aikataululla ja Qubilea toimi osana kehitystiimiä joustavana testausresurssina, jota käytettiin tarpeen mukaan. Testaus pyrittiin suorittamaan mahdollisimman nopeasti uuden sisällön julkaisun jälkeen ja tässä onnistuttiin.
Olimme päivittäisessä kommunikointiyhteydessä asiakkaan kansssa.

Android ja Adobe Air debuggaus

Tavoitteena oli löytää mahdollisia syitä sovelluksen epämääräisille ja satunnaisille kaatumisille ja vastaamattomuustilanteille, ja toisaalta tuoda debuggaustietämystä asiakkaalle. Sovelluksen toteutukseen käytetty Adobe Air asetti debuggaukselle lisähaasteita, sillä vain Adobe tuntee koodinsa läpikotaisin.

PikkuKakkonen

Projekti sujui juuri kuten pitikin ja saimme mitä halusimme.
Wesa Aapro, Yleisradio Oy
Qubilea osoitti out-of-the-box -ajattelukykyä ja huomasi asioita, joita emme olleet lainkaan huomioineet.
K. Hakala, Yleisradio Oy
On todella erinomaista, että Qubilea toimii proaktiivisesti ja raportoi virheistä myös sovittujen asioiden ulkopuolelta.
Wesa Aapro, Yleisradio Oy

 

Back to Top

Languages