+358 50 487 3265 | contact@qubilea.fi

MB-lehti

Pankkisovellusten rasitustesti

Toteutimme suomalaisten mobiilipankkien luotettavuuteen ja käytettävyyteen keskittyvän laadullisen tutkimuksen yhdessä MB-lehden kanssa. Tutkimus sisälsi kaikki suurimmat suomalaiset pankit, joilta löytyi olemassa olevat natiivisovellukset Android, iOS ja Windows Phone -alustoille.

Vertailun tavoitteena oli testata pankkisovellukset seuraavista näkökulmista:

  • Palautuvuus yllättävistä tilanteista
  • Kestävyys vaihtelevan käyttökuorman alla
  • Käytettävyys ja käyttökokemus
  • Sovellusalustan ominaisuuksien vaikutukset

 

Vertailu aloitettiin tutustumalla kunkin pankkisovelluksen perusominaisuuksiin, jonka kautta hahmotimme kunkin sovelluksen kokonaisuuden. Jo sen perusteella pystyimme arvioimaan, mitkä testitapaukset tulisivat olemaan erityisen tärkeässä osassa erityisesti stabiilisuustestauksen näkökulmasta ja mitkä sovellusten osa-alueet saattoivat aiheuttaa käytettävyysmurheita.

Vertailu osoitti, että huolellakin testatuista sovelluksista on mahdollista löytää kriittisiä löydöksiä loppukäyttäjälähtöisen testauksen avulla. Vaikka osa löydöksistä ilmeni käyttötilanteissa, jollaisten parissa tavallinen mobiilikäyttäjä harvemmin operoi, teimme löydöksiä jotka olivat mielestämme selkeästi vuotaneet pankkilaitoksen laadunvarmistuksen läpi tuotantoversioon ja siten käyttäjien murheeksi.

MB-lehden järjestämän mobiilipankkivertailun testaustulokset löydöksinä:

Listasimme ja luokittelimme pankkikohtaiset löydökset oheiseen taulukkoon sen mukaan, millaisiksi arvioimme niiden vaikutukset loppukäytön perspektiivistä.

Danske S-Pankki Nordea OP
Showstopper 3 1 0 0
Critical 14 16 6 4
Medium 12 10 13 3
Low 13 2 7 4
TOTAL:

42

29

26

11

Lehtikuva

Bjul1JhIAAAK7P2

8-sivuinen tutkimusartikkeli julkaistu MB-lehden numerossa 4/2014. Julkaisu on ladattavissa MBnetistä!

 

Back to Top

Languages